Jezelf zijn

Spiritualiteit = lekker jezelf zijn

Spiritualiteit wordt helaas nog vaak gezien als zweverig. Terwijl het juist de eerlijkste en meest échte versie van jezelf is!

We kennen allemaal wel de do’s en don’ts uit onze jeugd. De aanpassingen waaraan wij gehoorzaamden omdat we anders de goedkeuring en liefde van onze opvoeders zouden kunnen verliezen. De aanpassingen van een kind gaan ver, want zonder bescherming en voeding loopt het reëel levensgevaar. Al buigen sommige kinderen minder mee en gaan juist in verzet. Moeilijk opvoedbaar of luide boodschap?

De huidige tijdgeest toont dat zo’n sterk vormende opvoeding (en scholing) ons van onszelf vervreemd. Doordat het doorleven van onze natuurlijke impulsen, behoeften of wensen belemmerd wordt, blijven we steken in een onafgemaakte beweging tot zelfvervulling. Met alle lichamelijke en emotioneel-psychologische gevolgen van dien… eenzaamheid, leegte, burn-out, verwarring, vertrouwenscrisis, frustraties, ziekten…

Liever wordt gekeken naar de persoon van het kind, en wordt het geholpen om te leren omgaan met zijn innerlijke aandriften, op een manier die bij het kind past. Dat vergroot o.a. het zelfgevoel, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Deze visie-verschuiving rond opvoeden en scholing, dat het werkwoord volwassen juist verwijst naar zelf-ontwikkelen, wint steeds meer terrein. Niet alleen in welzijn en onderwijs, maar ook bij een steeds grotere groep volwassenen die, door bovengenoemde gevolgen, hun gestagneerde beweging naar zelfvervulling wensen af te maken.

En wanneer wij die belemmerende gedragspatronen dan beginnen los te laten, komen we weer vol in contact met dat onderliggende voelen, wéten en willen! Het vormt precies de unieke persoon die we zijn! Als we deze gedragsaspecten met aandacht leren doorvoelen, observeren en verstaan, blijken zij een enorm gehalte te bevatten aan persoonlijke wijsheid, talent, rust én levenslust! En gaan wij inzien en dat zij de stem en expressie zijn van onze essentie, ook wel ons hoger zelf of ziel. En dat via onze eigen lichaam! Hoe zweverig is dat?

Wil je een kleine ervaring proeven? Begin dan eens met een klein stilte moment in je dag om te doorvoelen hoe het werkelijk met je gaat. Zit je in je lichaam of in je hoofd? Voel je je rustig of gehaast? Ben je überhaupt bij jezelf, of ben je vooral met anderen bezig? Hoe gaat het écht met je en hoe voelt dat eigenlijk?

geplaatst in de Uitstraling Oisterwijk, week 52-

Terug