Congres LVB & hechting

(weergave folder met beknopte informatie)

Congres LVB & hechting 

6 februari 2020

Workshop lichaamsgericht zelfonderzoek

m.b.t. hechtingsproblematiek

 Achtergrondkader: Lichaamswerk

Wilhelm Reich, student van Freud, ontdekt dat er een correlatie is tussen lichaamsbouw en psychotherapeutische thematiek, ook wel ontwikkelingsfrustraties of trauma [1]. Per ontwikkelingsfase ontstaat, aan de hand van al dan niet ervaren frustraties of trauma, een zogenoemde karakterstructuur die zich vertaalt in een lichamelijke pantsering. Reich onderscheidt 6 pantsers, die elk bestaan uit een specifieke spiertonus, ademhalingspatroon en orgaanconditie. De pantsering vormt de fysieke weergave van onze aangepaste, secundaire persoonlijkheid: onze overlevingsstrategie in de door ons als meest kwetsbaar ervaren ontwikkelingsfasen.

Reich ontdekt ook in zijn behandelingen dat er ruime in het pantser ontstaat wanneer de cliënt weer in contact komt met zijn oorspronkelijke primaire persoonlijkheid[2] en haar onafgemaakte ontwikkelingstaak. Het zonder remmingen gehoor leren geven aan authentieke, spontane ingevingen en impulsen rond deze taak blijkt de levenskracht te vergroten, waardoor de conditie van zijn patiënten verbetert. Reich noemt deze levenskracht Orgon[3]. Huidige bio-feedbackmetingen tonen deze waarneembare stressreductie en  een toename van welzijn.


[1] Trauma staat hier voor alle vormen van aangepast gedrag die wegleiden van de primaire persoonlijkheid.

[2] Primaire persoonlijkheid; binnen diverse spirituele tradities en methodieken ook benoemd als het ware of hoger zelf, hogere intelligentie, ware natuur, essentie, authenticiteit, ziel, innerlijk licht, goddelijke– of levensvonk.

[3] Orgon; levenskracht, binnen oosterse tradities Chi / Ki / Qi, Tao, Prana (en haar verpersoonlijkte vorm Kundalini; persoonlijke levenskracht, levensvreugde).

Workshop; Als hulpverlener ben je je eigen instrument

In de begeleiding naar menswording is ervaringsdeskundigheid een pré; het maakt je tot een gids in het gevoelsmatige, innerlijk landschap. Een zelf, aan den lijve, ervaren weg biedt andere perspectieven en vaardigheden dan het lezen van een kaart van het gebied.

Ervaren hoe het is om volledig ontvangen te worden genereert een wezenlijke ontspanning. Je kunt deze ervaring inzetten als de holding waarin de cliënt, op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, kan gaan durven ontspannen en openen. Door het zelf te belichamen doe je voor hoe je dat doet. Ongeacht de unieke psychosociale en psycho-emotionele omgangsstijl van elke cliënt, zorg je er op die manier voor dat de mens achter het gedrag zich onvoorwaardelijk ontvangen kan voelen.

Hierbij is de kracht van de lichaamsgerichte benadering dat ons lichaam functioneert vanuit een hogere intelligentie, die wij kunnen leren voelen, zien en verstaan. (In training of lichaamsgerichte supervisie) Op die manier helpt zij ons de primaire en secundaire persoonlijkheid te onderscheiden in onszelf en in elkaar. Zo kunnen we in samenspraak oog en feeling ontwikkelen voor de wezenlijke behoefte en vervullingsmogelijkheden van de cliënt. Én van onszelf in de gezamenlijke werkrelatie!

Terug