contact

niet wie je dénkt

te moeten zijn

maar wie je vanaf je geboorte

en daarvóór

altijd al geweest bent

puur, uniek en onvervangbaar

is die kwam

om het leven te vieren

zo de wereld mooier makend

Wil jij de wereld ook nóg wat mooier maken? Maak dan een afspraak!

Op de vrijdagen in Centrum Silentio, Julianastraat 1a, 5087 BA Diessen

Graag aanmelden of een afspraak maken via onderstaand formulier of even bellen: 06-265.15.235

Stuur mij een bericht

.

~ Betaling & deelname:

1. Betalingsvoorwaarden

1.1 Aanmelden kan via het contactformulier of telefonisch. Betaling is contant of per bank; aangegeven per sessie, les(senreeks) of workshop. Je deelname is definitief zodra je betaald hebt. IBAN  NL73 TRIO 0212 4073 84  t.n.v. P.M.E.Stork, o.v.v. betreffende sessie, les, training of workshop.

1.2 Ik verzoek je vriendelijk om op tijd te komen! Kom je te laat, dan gaat dat van de sessietijd af.

2. Counseling

2.1 De eerste afspraak bestaat uit een beknopt kennismakingsgesprek en een eerste sessie.

2.2 Ik zal een behandeling van jouw huisarts / specialist nooit doorkruisen. Indien gewenst sta ik open voor overleg.

~ Voorwaarden voor deelname aan een les, training of workshop:

3. Contra indicaties bij deelname:

3.1. Psychose, borderline; het risico dat triggers geraakt worden met enige vormen van lichaamswerk past niet binnen de opzet en faciliteiten van de les, training en/of workshops. In overleg wél binnen individuele sessies. M.b.t. de volgende contra-indicaties vraag ik je mij in te lichten: recente hersenbloeding, serieuze hartstoornissen, epilepsie, zwangerschap, medicijngebruik zoals antidepressiva of enige vorm van trauma en eventueel of je noodmedicatie /protocol hebt. Ik geef met klem aan dat je zélf je eigen grenzen in acht dient te nemen! Wanneer een oefening belastend kan zijn benoem ik dit, met enige suggesties hoe deze aan te passen. Maar jijzelf dient altijd aan de veilige kant van je grenzen te blijven!

4. Groepsgrootte en geheimhouding

4.1 De groepsgrootte bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.  Wat binnen de groep gebeurt blijft altijd binnen de groep! Bij minder dan 6 deelnemers houd ik me het recht voor een les, training en/of workshop af te zeggen. Je kunt dan óf je betaalde geld terug krijgen óf (deels) omzetten naar een andere training, workshop of individuele sessie(s).

5. Disclaimer

5.1  Ik stel mezelf niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade of ongerief veroorzaakt door nalatigheid van jouw kant m.b.t. transparantie en/of het nakomen van bovenstaande voorwaarden en/of (omgang met) contra-indicaties. Met deelname ga je akkoord dat je zelf verantwoordelijk én aansprakelijk bent voor je materiële, fysieke, emotionele en geestelijke welzijn.