contact

niet wie je dénkt

te moeten zijn

maar wie je vanaf je geboorte

en daarvóór

altijd al geweest bent

puur, uniek en onvervangbaar

is die kwam

om het leven te vieren

zo de wereld mooier makend

Wil jij de wereld ook nóg wat mooier maken? Maak dan een afspraak!

Op de vrijdagen in Centrum Silentio, Julianastraat 1a, 5087 BA Diessen. Deze locatie is helaas niet rolstoelvriendelijk.

Graag aanmelden of een afspraak maken via onderstaand formulier of even bellen: 06-265.15.235

Stuur mij een bericht

.

Algemene voorwaarden

1. Betalingsvoorwaarden

1.1 Aanmelden kan via het contactformulier of telefonisch. Betaling is contant of per bank; aangegeven per sessie, les(senreeks) of workshop. Je deelname is definitief zodra je betaald hebt. IBAN  NL73 TRIO 0212 4073 84  t.n.v. P.M.E.Stork, o.v.v. betreffende sessie, les, training of workshop.

1.2 Ik verzoek je vriendelijk om op tijd te komen! Kom je te laat, dan gaat dat van de sessietijd af.

2. Sessies

2.1 De eerste afspraak bestaat uit een beknopt kennismakingsgesprek en een eerste sessie.

2.2 Ik zal een behandeling van jouw huisarts / specialist nooit doorkruisen. Indien gewenst sta ik open voor overleg.

3. Privacy

3.1 Voor individuele sessies geldt dat het voor een goede behandeling noodzakelijk is dat ik, als procesondersteuner, een dossier aanleg. Dit is wettelijke verplicht door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, eerdere behandelingen en (indien noodzakelijk ) informatie die ik met jouw toestemming heb verkregen van eerdere zorgverleners, zoals b.v. de huisarts.

3.2 Ik zet me in om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik naast mijn wettelijke geheimhoudingsplicht, zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat alleen ik, en geen onbevoegden, toegang hebben tot gegevens in je dossier. Je gegevens zullen alleen met jouw expliciete toestemming gedeeld kunnen worden met andere zorgverleners bij een verwijzing naar een andere behandelaar, of geanonimiseerd tijdens intercollegiale toetsing of intervisie. Alleen je personalia wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist blijft je dossier 20 jaar bewaard.

Voorwaarden groepsles, training of workshop:

4. Contra indicaties bij deelname:

4.1. Psychose, borderline; het risico dat triggers geraakt worden met enige vormen van lichaamswerk past niet binnen de opzet en faciliteiten van de les, training en/of workshops. In overleg wél binnen individuele sessies. M.b.t. de volgende contra-indicaties vraag ik je mij in te lichten: recente hersenbloeding, serieuze hartstoornissen, epilepsie, zwangerschap, medicijngebruik zoals antidepressiva of enige vorm van trauma en eventueel of je noodmedicatie /protocol hebt. Ik geef met klem aan dat je zélf je eigen grenzen in acht dient te nemen! Wanneer een oefening belastend kan zijn benoem ik dit, met enige suggesties hoe deze aan te passen. Maar jijzelf dient altijd aan de veilige kant van je grenzen te blijven!

5. Groepsgrootte en geheimhouding

5.1 De groepsgrootte bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.  Wat binnen de groep gebeurt blijft altijd binnen de groep! Ik houd geen dossiers bij van groep-deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers houd ik me het recht voor een les, training en/of workshop af te zeggen. Je kunt dan óf je betaalde geld terug krijgen óf (deels) omzetten naar een andere training, workshop of individuele sessie(s).

6. Disclaimer

6.1 Ik stel mezelf niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade of ongerief veroorzaakt door nalatigheid van jouw kant m.b.t. transparantie en/of het nakomen van bovenstaande voorwaarden en/of (omgang met) contra-indicaties. Met deelname ga je akkoord dat je zelf verantwoordelijk én aansprakelijk bent voor je materiële, fysieke, emotionele en geestelijke welzijn.

Tot slot

7. Klachten regeling

7.1 Hoewel het mijn intentie is om jou optimaal te ondersteunen in je welzijn, kan het toch gebeuren dat je een klacht hebt. Weet dan dat ik je van harte uitnodig om je onvrede of klacht met mij te bespreken, zodat we samen weer tot een goede afstemming kunnen komen (individueel en/of in de groep).

Mocht dat onverhoopt niet lukken, kun je contact opnemen met de contactpersoon klachtbehandeling van mijn beroepsvereniging de SBLP, via vertrouwenspersoon@sblp.nl. Er wordt dan gekeken of bemiddeling mogelijk is of dat een klachtenprocedure via de Wkkgz wenselijk is. Ik ben daartoe aangesloten bij de geschillencommissie Camcoop en hun klachtenreglement vind je hier.