Gelaagdheid

De gelaagdheid in soul counseling

..betreft de verschillende dimensies van ons bestaan. Omdat deze met elkaar verbonden zijn en elkaar onderling beïnvloeden. Dit te kunnen overzien kan helpen om je plek en je verhouding tot het geheel te bepalen.

Kosmologisch: jouw plek in het esoterische ontstaansverhaal. Wat in vele esoterische en oosterse bronnen terug te vinden is, is onze menselijke oer-evolutie. Van een ruimtelijk, vormloos bewustzijn naar de vorming van een geïndividualiseerd, autonoom stukje daarvan: jouw afgesplitste ziel in een menselijk lichaam. Zodat vormloos bewustzijn zichzelf via vorm kan ervaren. We verkeren momenteel in een stadium waarin wij onze aardse realiteit bezien als uitermate materieel, zeer verdicht, verstandelijk en geïndividualiseerd. Het is passend bij onze huidige evolutiefase op deze planeet in dit specifieke zonnestelsel. We staan momenteel op een kantelpunt naar een nieuwe ontwikkelingsfase; het Aquariustijdperk. Dit houdt een verschuiving in naar een minder verdichte maar juist gevoelsmatigere en creatief-tolerantere manier van samen leven. Dus geen transhumanisme maar weer terug naar onze natuurlijke oorsprong en haar organische ontwikkeling. Je evolutionaire ontstaansgeschiedenis kennen en leren ervaren geeft doorgaans meer zinvolheid, richting en levenskracht.

Spiritueel: je transpersoonlijke, bewuste zelf– of zielsontwikkeling. In hoeverre heb je je levenslessen en lotsbestemming in beeld en hoe bereid ben je om de blokkades (trauma’s) en ontwikkelingstaken op je zielspad in dit leven en in deze omstandigheden, aan te gaan? Ze vormen een uitnodiging om jouw ware essentie te kunnen gaan ontdekken, belichamen en doorleven. Wéten wie je bent en waarom (tot uiting komend in authenticiteit en autonomie) bewerkstelligt innerlijke rust en ruimte. Deze rust-ruimte kun je vervolgens weer verdiepen met specifieke meditatie oefeningen, zij vormt namelijk het portaal naar spirituele verlichting (in bewuste staat verkeren in het vormloze bewustzijn).

Psychologisch: intunen op het ontstaan van je huidige gedragspatronen, met dus de bijbehorende blokkades en ontwikkelingstaken! Vaak ligt de wortel hiervan in je jeugd; hoe jij je denken, voelen en doen hebt aangepast aan de buitenwereld om te overleven, om waardering en liefde te krijgen. Wanneer je dit duidelijk krijgt hoeven deze aanpassingen niet langer leidend te zijn en kun je je oorspronkelijke, authentieke zelf (en talenten) meer ruimte, bestaansrecht en gezonde eigenliefde gaan geven. Je gaat dan ook ervaren en inzien dat dit authentieke zelf, jouw ziel of hoger zelf ís! En dát is de basis van een gezonde hechting aan de levensstroom!

Psychosociaal & maatschappelijk: wanneer je ervan bewust wordt dat we allemaal dezelfde oorsprong hebben en hetzelfde evolutie-pad bewandelen (om te leren als geïndividualiseerde zielen aan dat vormloze bewustzijn onze unieke expressie te geven), verandert het grotere plaatje over onszelf en elkaar! Het maakt dat we kunnen onderkennen dat we allemaal deel uit maken van één grote familie, waardoor we elkaar tegemoet kunnen gaan treden met meer liefde, respect, verwondering en begrip voor ons gedeelde lot! We’re in this together!

De rode draad: in ons proces naar menswording (het belichamen van onze ziel) worden wij geleid via innerlijke waarheidsvinding. Al hebben we nu een menselijke vorm, we zijn nog steeds deel van dat vormloze bewustzijn! En daarmee van haar kosmische ordening, haar hogere intelligentie, haar waarheid. Dat maakt ons lichaam en onze capaciteit tot voelen zulke wezenlijke aspecten van het menszijn. Omdat (verpersoonlijkte) waarheid zich via ons voelend lichaam tot expressie brengt. Bijvoorbeeld als een blij, juigend gevoel, als diepe geraaktheid of b.v. kippenvel. En wie is niet bekend met het niet pluize onderbuikgevoel?

Waarheidsleraren zullen je in hun begeleiding dan ook altijd terug verwijzen naar dit bewustzijn in jouzelf, via je eigen lichamelijke gewaarzijn, jouw zelfonderzoek en jouw persoonlijke, kritische waarheidsvinding. Want (vormloos) bewustzijn dat in (de vorm van) een mens beleefd wil worden komt- net als de bloeikracht van een ontluikende bloem – als een natuurlijke, organische beweging van binnenuit en nooit van buitenaf! In geen enkele vorm!

Wil je méér weten? Hier vind je een gedetailleerde uiteenzetting over de transpersoonlijke dimensie van psychotherapie (Transpersoonlijke Traumatherapie) door drs. ing. Kees Aaldijk. Geplaatst met vriendelijke toestemming.

Noot van mijzelf: i.p.v. visualisaties werk ik met de op de homepage benoemde tools .

Terug